Informácie o spoločnosti

Nám.Gy.Széchényiho 5
940 58 Nové Zámky

Phone: +421 948 676 996

Web: unitrademarket.sk

IČO: 48029637
IČ DPH:SK2024184536