Operačné krytie Mediprotek

Operačne krytie MEDIPROTEK tvorí mikrobiálnu bariéru, ktorá znižuje riziko vzniku infekcie v priebehu zákroku.

Operačne krytie MEDIPROTEK tvorí mikrobiálnu bariéru, ktorá znižuje riziko vzniku infekcie v priebehu zákroku. Operačné krytie je vhodné pre operačné sály aj ambulantné zariadenia. Súčasťou systému operačneho krytia na jedno použitie sú operačné plášte a operačne rúška balené jednotlivo alebo ako súčasť setu. Systém rúškovania je ďalej doplnený o operačné doplnky.

Operačné sety (univerzalne aj zákrokove sety) sú zložené z jednorázových zdravotníckych prostriedkov a spravidla nevyžaduje žiadne ďalšie prvky. Set je vhodne doplnený o praktické pomôcky. Operačné sady sú vhodné pre operačné sály aj ambulantné zariadenia.